การติดตั้ง-Google-Tag-Manager

การติตตั้ง Google Tag Manger

เตรียมความพร้อมก่อนการติตตั้ง Google Tag Manger

แน่นอนว่าในทุกๆ บริการของ Google ที่เราจะใช้งานนั้นเราจำเป็นต้อง Log in ผ่าน Gmail Account เสมอ เช่น เดียวกับ Google Tag Manager หากท่านมี Gmail อยู่แล้วให้ท่านคลิกเข้าไปที่ เว็บ ไซต์ Google Tag Manager นี้ได้เลย หลังจากนั้นให้ทำการสร้าง Tag ใหม่ ตามขั้นตอนต่อไป

การตั้งค่า Google Tag Manger Account

add-new-tag

1) Account name ให้ระบุชื่อ Tagging ที่เราเข้าใจ เช่นชื่อ บริษัท ดังตัวอย่าง Your Account’s Name

2) เลือกประเทศ ในที่นี้ คือ Thailand

add-new-tag-2

3) “Share data anonymously with Google and others” ในส่วนนี้คือ Google ขออนุญาตในการแชร์ดาต้าของเรา เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอใน Google Trends โดยจะปกปิดแหล่งที่มาของเราตรงส่วนนี้ เป็น Optional ให้เลือกหรือไม่ก็ได้

4) Container name ตรงนี้แนะนำให้ใส่ชื่อ TAG ที่สามารถระบุตำแหน่งที่ติดตั้งได้ เช่น TAG นี้จะติดตั้งที่เว็บไซต์ ให้ใส่ชื่อ เว็บไซต์ไปเลย หรือ ติดตั้งที่ APP ให้ระบุ APP OS ลงไป ในตัวอย่าง yourwebsite.com หรือ yourapplication IOS

5) Type Platform อ้างอิงตามข้อ 4) ถ้าเป็นเว็บไซต์ให้เลือก Web

6) คลิก create

หลังจากคลิก Create ระบบจะให้อ่านและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ให้กด Yes เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

วิธีการติดตั้ง Google Tag Manager แบบ Manual

install-tag

หลังจากเสร็จสิ้นการยอมรับข้อตกลงด้านบน เรียบร้อยจะได้สคริปต์มาสองชุด ไว้สำหรับแปะบน html โดยแบ่งเป็น

  • Google Tag Manager Script ไว้สำหรับติดตั้งภายใน <head> และก่อน </head>
  • Google Tag Manager (NoScript) ไว้สำหรับติดตั้งภายใน  <body> โดยแนะนำให้ติดหลัง <body>เลยจะดีที่สุด

ทั้งสองโค้ดนี้ควรจะต้องติดในทุกหน้าของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งหมด โดยการติดตั้งวิธีนี้ควรคำนึงถึงโครงสร้างของ coding เช่น หากทั้งไซส์มีการ Include ไฟล์ เช่น header.php ให้แปะแค่ Google Tag Manager Script ในข้อ 1) ไฟล์เดียวก็พอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.